Our Projects

Các dự án trọng tâm

Đề án hành chính

Nhận uỷ thác chế tạo

Chúng tôi nhận uỷ thác chế tạo và bán các sản phẩm bắt đầu từ "kho lạnh HYOKAN SOKO" thực hiện việc duy trì và bảo vệ độ tươi mới của thực phẩm , đến chế tạo container cải tiến như "SORA KON" có khả năng thông gió trong kho.

Đề án hành chính

Tiền hỗ trợ

Bên cạnh việc đề xuất các dự án mới sử dụng hệ thống viện trợ theo quy chế của chính phủ các nước và các địa phương , chúng tôi cũng đang khai thác phát triển thị trường ở các nước Châu Á sử dụng ODA (Viện trợ phát triển của Chính phủ).

Đề án kinh doanh

Cung cấp công nghệ

Chúng tôi cung cấp công nghệ để đưa vào các loại container sử dụng cho xe tải và cả tàu biển mà các tuyến vận tải ngoài vận tải đường sắt cũng sử dụng được công nghệ HYOKAN như xe tải hay các container hàng hoá chuyên dụng.

Đề án kinh doanh

Khai thác và phát triển kỹ thuật

Ví dụ: chúng tôi cũng hỗ trợ cả các sản phẩm đáp ứng theo nhu cầu của từng khách hàng, chẳng hạn như "Muốn cài đặt công nghệ kho lạnh HYOKAN SOKO lên cả xe tải vận chuyển ".

Giám sát thiết kế

Hợp tác chế tạo

Chúng tôi tiến hành cùng hợp tác khai thác phát triển các sản phẩm mới và công nghệ mới với các nhà sản xuất, các công ty, các chính phủ và địa phương như "Muốn làm một cái gì đó dựa trên cơ sở hệ thống công-ten-nơ lạnh HYOKAN SOKO " hay "Muốn cùng nhau hợp tác làm mẫu thử nghiệm cho một sản phẩm mới".

Kinh doanh

Bắt đầu từ việc mở rộng thị phần công-ten-nơ lạnh HYOKAN SOKO dựa trên thị trường vận tải, chúng tôi tiến hành kinh doanh bán hàng để khai thác và phát triển một loại dịch vụ vận tải hoàn toàn mới sử dụng hệ thống làm lạnh HYOKAN.

Our WorksThành tích dự án

Contact Us

Form