Company

Giới thiệu công ty

Tên công ty
Công ty cổ phần O's&Tec
Địa chỉ
402R, AIOS Nagatacho, 2-17-17 Nagatacho, Chiyoda ku, Tokyo, JAPAN
TEL
03-6206-6969

※Số điện thoại gọi để lấy tư liệu 03-5209-7151 (Công ty Cổ phần Adip Hisashi Sumi / Matsuoka)

FAX
03-6206-6968
Văn phòng đại
diện tại Hà Nội
Phòng 1105, Tòa đông tòa nhà Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tel:+84-24-3951-6969
Tổng giám đốc
Koichi Omura
Năm thành lập
19/8/2016
Vốn điều lệ
10.000.000 yên
Ngân hàng
Mizuho Bank
Số nhân viên
Thành viên hội đồng quản trị 6 người và kiểm soát viên 1 người, nhân viên mới ký hợp đồng chưa có số liệu.
Email
contact@ostec.co.jp